CHUYÊN MỤC

 


Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
V/v tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thuỷ lợi 21/11/2022 31/12/2022
V/v lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 21/11/2022 22/12/2022
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 21/11/2022 11/12/2022
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai 27/12/2022 27/01/2023

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai