CHUYÊN MỤC

 


Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Thông báo lấy ý kiến Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Gia Lai lần thứ Ba – năm 2021 21/11/2020 30/12/2020
Thông báo lấy ý kiến Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Gia Lai lần thứ Ba – năm 2021 16/12/2020 30/12/2020
Về việc lấy ý kiến tham gia góp ý đối với 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 02/01/2021 15/01/2021
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai 26/01/2021 15/02/2021
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/03/2021 02/04/2021
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 18/06/2021 30/06/2021
V/v lấy ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ 20.2016.QĐ-UBND 18/06/2021 26/06/2021

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai