CHUYÊN MỤC

Thống kê công tác Dân tộc
Default news teaser image
Công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2019

Công bố kết quả điều tra thực trạng  kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2019

Biểu: Dân số phân theo dân tộc, vùng KT-XH và đơn vị hành chính cấp tỉnh, tại thời điểm 01/4/2019 xem

Thông cáo báo chí: Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạn...
Thông cáo báo chí: Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (Kt-XH) của 53 dân tộc thiểu số (viết gọn là Điều tra 53 DTTS) thời điểm ngày 01/10/2019 được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01...

Default news teaser image
Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam tải tại đây

Default news teaser image
Danh mục Dân tộc Việt Nam

Danh mục dân tộc Việt Nam tải tại đây

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 03/2015/TT-UBDT của ủy ban dân tộc trên địa bàn tỉnh gia lai

Kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 03/2015/TT-UBDT của ủy ban dân tộc trên địa bàn tỉnh gia lai tải tại đây

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Chung nhan Tin Nhiem Mang
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai