CHUYÊN MỤC

Phong trào thi đua > Bản sắc các dân tộc
Default news teaser image
Các dân tộc Việt Nam

Dân tộc và ngôn ngữ dân tộc là hai mặt gắn liền với nhau của các...

Default news teaser image
Bằng những việc làm thiết thực
Bằng những việc làm thiết thực

Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các di sản này được quan tâm bảo tồn thông qua nhiều hoạt động như: tuyên truyền, bảo vệ, trùng tu...

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Chung nhan Tin Nhiem Mang
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai