CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, được Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Các hình thức...

Default news teaser image
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020

Trong năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, được Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Các hình thức tuyên truyền,...

Default news teaser image
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, được Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện kịp thời. Các hình thức...

Default news teaser image
kế hoạch thực hiện mô hình “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” xã ia rsai, huyện krông pa năm 2020

Ban chỉ đạo thực hiện Mô hình “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” xã Ia Rsai, huyện Krông Pa ban...

Default news teaser image
kế hoạch thực hiện mô hình “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” xã ia kriêng, huyện đức cơ năm 2020

Ban chỉ đạo thực hiện Mô hình “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021” xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ ban...

Default news teaser image
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật cho đồng dân tộc thiểu số.

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng chung sống hòa thuận, trong đó dân tộc Kinh chiếm 86% dân số; 53 dân tộc còn lại có số lượng dao động trên dưới một triệu người như Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơ Me...

Default news teaser image
Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc

Vùng Dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, là địa bàn còn nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng thấp kém đặc biệt là địa hình hiểm...

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Chung nhan Tin Nhiem Mang
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai