CHUYÊN MỤC

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

17/07/2023

Từ ngày 17-21/7/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

10/07/2023

Từ ngày 10-14/7/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

03/07/2023

Từ ngày 3-7/7/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

26/06/2023

Từ ngày 26-29/6/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

19/06/2023

Từ ngày 19-23/6/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

12/06/2023

Từ ngày 12-16/6/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

05/06/2023

Từ ngày 5-9/6/2023


Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

29/05/2023

Từ ngày 29/5-02/6/2023