CHUYÊN MỤC


 
Giới thiệu > Địa chỉ thư điện tử
htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 Ban dân tộc bdt@gialai.gov.vn
2 Thanh tra ttb.bdt@gialai.gov.vn


2.1. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:

 
STT Họ và tên Tên tài khoản
1 Kpă Đô dok.bdt@gialai.gov.vn
2 Huỳnh Kim Đồng donghk.bdt@gialai.gov.vn
3 Trường Trung Tuyến tuyentt.bdt@gialai.gov.vn
4 Ksor Trơn tronk.bdt@gialai.gov.vn
5 Lê Đình Thọ thold.bdt@gialai.gov.vn
6 Trần Thanh Hội hoitt.bdt@gialai.gov.vn
7 Văn Ngọc Thiên thienvn.bdt@gialai.gov.vn
8 Đinh Thị Phượng Vĩ vidtp.bdt@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Phú phun.bdt@gialai.gov.vn
10 Phạm Thị Thỏa thoapt.bdt@gialai.gov.vn
11 Phan Duy Hoàng hoangpd.bdt@gialai.gov.vn
12 Trần Thị Thu Sương suongttt.bdt@gialai.gov.vn
13 Võ Quốc Thiện thienvq.bdt@gialai.gov.vn
14 Đặng Ngọc Tâm tamdn.bdt@gialai.gov.vn
15 Puih Hríu hriup.bdt@gialai.gov.vn
16 Văn Thị Kim Quyên quyenvtk.bdt@gialai.gov.vn
17 Lê Vũ Anh Khoa khoalva.bdt@gialai.gov.vn
18 Đoàn Thị Ngọc ngocdt.bdt@gialai.gov.vn
19 Hồ Nguyễn Kiều Duyên duyenhnk.bdt@gialai.gov.vn
 
 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai