Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố

Số TT Huyện TX, TP Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
1 Huyện Ia Pa Tô Văn Hiếu Trưởng phòng 0593655667 Phongdantociapa@gmail.com
2 Huyện Đak Pơ Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng phòng 0593738495 dantoc.dakpo@gialai.gov.vn
3 Huyện Ia Grai Nguyễn Văn Đinh Phó Trưởng phòng 0593844279 Phongdantociagrai@gmail.com
4 Huyện Chư Pưh Ksor Y Ngông Trưởng phòng 0906594888 Phongdantocchupuh@gmail.com
5 Huyện Phú Thiện Ksor Dương Trưởng phòng 0593882729 dantoc.phuthien@gialai.gov.vn
6 Thị xã Ayunpa Phan Văn Minh Trưởng phòng 0593852121 phongdantocayunpa@gmail.com
7 Huyện Đak Đoa Lê Thị Hương Trưởng phòng 0593894533 Phongdantoc.dakdoa@gmail.com
8 Huyện Mang Yang Hà Văn Toàn Trưởng phòng 0593839750 Phongdantocmy@gmail.com
9 Huyện Đức Cơ Trương Văn Độ Trưởng phòng 0593846345 dantoc.ducco@gialai.gov.vn
10 Huyện Chư Păh Nguyễn Minh Đức P.Trưởng phòng 0593845659 Phongdantocchupah@gmail.com
11 Huyện Krông Pa Nay Trinh P.Trưởng phòng 059.3553667 Phongdantockrongpa@gmail.com
12 Thành phố Pleiku Trần Đức Thuận Trưởng phòng 0593826627 Phongdantocpleiku@gmail.com
13 Huyện Chư Prông Lê Nhật Trường An P.Trưởng phòng 0914275489 dantoc.chuprong@gialai.gov.vn
14 Huyện Kông Chro Vũ Đức Thịnh P.Trưởng phòng 0593535182 dantoc.kongchro@gialai.gov.vn
15 Huyện Chư Sê Đỗ Thị Loan P.Trưởng phòng 0593851717 Phongdantoccs@gmail.com
16 Huyện Kbang Nguyễn Ngọc Thu Trưởng phòng 0593834936 Phongdantockbang2014@gmail.com
17 Thị xã An Khê Nguyễn Phạm An Thương không thành lập PDT 0593832209 anthuong87@gmail.com
 
 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai Chung nhan Tin Nhiem Mang
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai