CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
cctc-(1).jpg
I. Lãnh đạo Ban:
 
            - Họ và tên: Đ/c Kpă Đô
            - Chức vụ: Trưởng ban
            - Điện thoại: 0269 3828975
            - Email:dok.bdt@gialai.gov.vn                                         
   

brown-man-icon.png
            - Họ và tên: Đ/c Nguyễn Văn Hạnh
            - Chức vụ: Phó Trưởng ban
            - Điện thoại: 0269 3500229
            
- Email:hanhnv.bdt@gialai.gov.vn 
brown-man-icon.png - Họ và tên: Đ/c Huỳnh Kim Đồng
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Điện thoại: 0269 3716829

- Email:donghk.bdt@gialai.gov.vn 
II. Các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng 
Chánh Văn phòng: Ông Võ Quốc Thiện
Điện thoại: 0269. 3716774; di động: 0941.399.499
Email: thienvq.bdt@gialai.gov.vn

2. Thanh tra
Phó Chánh Thanh tra phụ trách: Ông Lê Đình Thọ
Điện thoại: 0269.3716.104; di động: 0913.185.582
Email: thold.bdt@gialai.gov.vn

3. Phòng Chính sách - Kế hoạch 
Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Văn Ngọc Thiên
Điện thoại: 0269. 3715152;
Email: thienvn.bdt@gialai.gov.vn

4. Phòng Tuyên truyền - Địa bàn
Trưởng phòng: Ông Ksor Trơn
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phú
Điện thoại: 0269.3717247; 
Email:  tronk.bdt@gialai.gov.vn, phun.bdt@gialai.gov.vn
 
III. Sơ đồ tổ chức:
Untitled.png

Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Ban Dân tộc xem tại đây

 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai