CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN TỔ CHỨC

14/07/2016

1. Quyết định 145/2004/QĐ-UB, ngày 21/12/2004 của Ủy ban nhân tỉnh Gia lai về thành lập Ban Dân tộc (tải tại đây);

2. Quyết định 19/2015/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai (tải tại đây);

3. Đề án Số 269/ĐA-BDT, ngày 29/6/ 2016 của Ban Dân tộc về Vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2016 (tải 
tại đây);


Đang tiếp tục cập nhật...
     Văn Phòng

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai