CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > GIA LAI: BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM

GIA LAI: BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM

19/11/2022

UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch số 2700/KH-UBND ngày 17/11/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


images3205154_Ho__i_cho___co_vo__i_quy_mo__285_gian_ha_ng_cu_a_ho_n_200_ho__p_ta_c_xa___HTX__thuo__c_26_Lie_n_minh_HTX_ti_nh__tha_nh_pho____ho_n_100_doanh_nghie__p_lie_n_ke__t_chuo__i_gia__tri__vo__i_HTX-(1).jpg
Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung-Tây Nguyên Coop-Expo 2022 được khai mạc tối 16/112022 tại Gia Lai (Nguồn: baogialai.com.vn)

 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, từ năm 2022 đến năm 2023: Tổ chức và thúc đẩy, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khai thác khu vực phục vụ kinh tế ban đêm tại thành phố Pleiku, trọng tâm tại khu vực suối Hội Phú; từ năm 2024 đến năm 2025: Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai đầu tư, khai thác, kinh doanh hoạt động, dịch vụ phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Pleiku, hình thành các khu vực phát triển kinh tế ban đêm tại thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê và một số địa điểm thuận lợi ở các địa phương khác; sau năm 2025: Phát triển kinh tế ban đêm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép nội dung phát triển kinh tế ban đêm vào trong nội dung quy hoạch tỉnh, trong đó, cần dự kiến các khu vực, địa bàn, tuyến được tập trung phát triển kinh tế ban đêm, các khu vực trung tâm và vệ tinh, các loại hình dịch vụ kinh tế ban đêm chủ yếu để có cơ sở triển khai trong tương lai. Hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hoạt động kinh tế ban đêm; hướng dẫn các địa phương, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư trong khu vực dự kiến phát triển kinh tế ban đêm theo quy định. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện chính sách thương mại và dịch vụ phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu mua sắm ban đêm. Hỗ trợ, phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm, hàng hoá, chú trọng khuyến khích các nhóm mặt hàng mang tính truyền thống, sản phẩm OCOP để phục vụ du khách, người dân. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nghiên cứu, đề xuất phát triển, hoàn thiện các sản phẩm, loại hình hoạt động, dịch vụ vui chơi, giải trí cụ thể phù hợp với lợi thế, điều kiện thực tế của tỉnh, của từng khu vực phát triển kinh tế ban đêm và nhu cầu, thị hiếu của du khách. Cùng với đó, xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp, ấn tượng về các điểm đến du lịch của tỉnh; nghiên cứu, xác định các tuyến, điểm, khu du lịch với thời gian lưu trú trung bình từ 3-4 ngày để có thể khai thác hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ của kinh tế đêm; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức các hoạt động, văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí về đêm trên địa bàn tỉnh, tại khu vực phát triển hoạt động, dịch vụ phát triển kinh tế ban đêm.

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; cải thiện hệ thống giao thông kết nối thuận tiện;…

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan nhanh chóng quy hoạch và triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, trước mắt lựa chọn vị trí thí điểm tại khu vực suối Hội Phú để làm khu vực chợ đêm ngay trong năm 2022. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại chủ động nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho việc phát triển kinh tế ban đêm, xây dựng sản phẩm du lịch đêm dựa trên yếu tố văn hóa bản địa, tạo điểm nhấn theo đặc trưng địa phương. Chủ động đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư trong khu vực dự kiến phát triển kinh tế ban đêm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định./.

Theo gialai.gov.vn

Other



Copyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai