CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin hoạt động Ban Dân tộc > Ban Dân tộc tỉnh thăm người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai.

Ban Dân tộc tỉnh thăm người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai.

13/06/2016

Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từ ngày 6 - 10/6/2016 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi 121 người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hạn hán năm 2016 của 03 huyện Chư Prông, Ia Pa và Chư Pưh; đồng chí Trần Thị Lý, Phó Trưởng ban Dân tộc làm trưởng đoàn.

New-Image-(1).jpg

Trong năm qua, người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò của mình, họ là cầu nối giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân; phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia và vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền ở cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nhờ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên khá giả, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hôi, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đối với Đảng, Nhà nước.
Việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai thời gian qua đã nâng cao vai trò của người có uy tín và sự thăm hỏi kịp thời khi người uy tín gặp khó khăn do thiên tai, ốm đau thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Theo bà Trần Thị Lý, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, vận động người đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Họ chính là những cầu nối để đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống; tạo niềm tin để đồng bào dân tộc thiểu số một lòng đi theo Đảng, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ ra đời là chính sách rất phù hợp với tình hình thực tế, được đồng bào các dân tộc đồng thuận cao.
 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai