Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng - Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3716829
          Fax: 0269.3716829
           Email: 
    Website: