CHUYÊN MỤC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

29/08/2018

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018
Untitled.png


LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

13/08/2018

Từ ngày 13/8 - 19/8/2018
Untitled-(1).png


LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

08/08/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 8/8 - 12/8/2016
  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Đi công tác huyện MangYang Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 4 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 5 Họp với đoàn công tác Ban Dân vận Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 6 Đi công tác huyện Chư Prong Đi công tác huyện Kpang Làm việc bình thường
 
 


LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

01/08/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

từ ngày 01/8 - 06/8/2016

 
  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3
Sáng: Trực báo
Chiều: Họp cấp Ủy
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 4 Sáng: Làm việc bình thường
Chiều: Họp Chi bộ
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 5 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 6 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
 


LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

11/07/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 11/7 - 15/7/2016


  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Sáng: Họp lãnh đạo
Chiều: Họp chi bộ
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Dự họp tại UBND tỉnh Làm việc bình thường Đi công tác Đà Nẵng
Thứ 4 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Đi công tác Đà Nẵng
Thứ 5 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Đi công tác Đà Nẵng
Thứ 6 Dự họp tại Bảo Tàng HCM Làm việc bình thường Đi công tác Đà Nẵng

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

04/07/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 04/7 - 08/7/2016


  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Họp tại HLHPN tỉnh
Thứ 4 Họp tại ĐUKCCQ tỉnh Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 5 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 6 Họp lãnh đạo Họp lãnh đạo Họp lãnh đạo
 
 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

27/06/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 27/6 - 01/7/2016
 


  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Sáng: Họp Lãnh Đạo Ban, Trưởng, Phó Phòng
Chiều: Họp với các Sở, Nghành tại cơ quan
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Sáng: 8h Dự Họp Tại Hội Trường 2/9
Chiều: Làm việc bình thường
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 4 Dự Họp Tại Hội Trường 2/9 Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 5 Dự Họp Tại Hội Trường 2/9 Làm việc bình thường Sáng: họp tại ĐUKCCQ tỉnh
Chiều: họp tại UBND tỉnh
Thứ 6 Sáng: Trồng cây nhớ ơn Bác
Chiều: Kết luận thanh tra Cty XNK Y tế
Làm việc bình thường Sáng: họp tại UBND tỉnh

Lịch công tác của Ban dân tộc tỉnh từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016

20/06/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 20/6 - 24/6/2016


 
  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Đi họp tại Đăk Lắk Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Đi công tác các huyện
Thứ 4 Dự họp tại UBND tỉnh Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 5 Đi công tác huyện IaGrai Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 6 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

13/06/2016

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
từ ngày 13/6 - 17/6/2016


  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Họp tại HĐND tỉnh
Thứ 4 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 5 Họp tại hội trường 2/9 Làm việc bình thường Họp tại UBND tỉnh
Thứ 6 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
 
 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

06/06/2016

từ ngày 6/6 - 10/6/2016
 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
 
  Trưởng Ban
Kpă Đô
Phó Trưởng Ban
Võ Văn Dũng
Phó Trưởng Ban
Trần Thị Lý
Thứ 2 Sáng: 9h Dự họp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế
Chiều: 14h Dự họp tại sở NN và PTNT
Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 3 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 4 6h Đi công tác huyện Chư Pưh Làm việc bình thường Đi công tác huyện Chư Prông
Thứ 5 Làm việc bình thường Làm việc bình thường Làm việc bình thường
Thứ 6 Sáng: 8h họp tại Khách sạn
Tre Xanh
Làm việc bình thường Đi công tác huyện Chư Pưh
 
 
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >  >| 

Các tin khác

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(25/05/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(18/05/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(11/05/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(04/05/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(27/04/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(20/04/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(13/04/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(06/04/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(30/03/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(23/03/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(02/03/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(24/02/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban.(10/02/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(24/12/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(16/12/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(09/12/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(25/11/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(29/10/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(21/10/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(15/10/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(07/10/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(30/09/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(23/09/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(09/09/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(02/09/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(26/08/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(19/08/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(12/08/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(05/08/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(29/07/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(22/07/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(15/07/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(08/07/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(01/07/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(24/06/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(17/06/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(10/06/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(03/06/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(27/05/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(20/05/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(13/05/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(06/05/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(22/04/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(15/04/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(08/04/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(25/03/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(18/03/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(11/03/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(04/03/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(25/02/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(18/02/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(11/02/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(28/01/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(21/01/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(14/01/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(07/01/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo.(31/12/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(17/12/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(10/12/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(26/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(19/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(12/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(05/11/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(29/10/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(15/10/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(01/10/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(24/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(17/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(10/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(03/09/2018)

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO.(29/08/2018)

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO.(13/08/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(08/08/2016)

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO.(01/08/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(11/07/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(04/07/2016)

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO.(27/06/2016)

Lịch công tác của Ban dân tộc tỉnh từ ngày 20/6/2016 đến ngày....(20/06/2016)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO.(13/06/2016)

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO.(06/06/2016)

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO.(30/05/2016)

Lịch công tác của lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh từ ngày 23/5/2016....(23/05/2016)

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai