CHUYÊN MỤC

Công khai ngân sách
Default news teaser image
xác định kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2020 theo hướng dẫn của bộ tài chính

xác định kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2020 theo hướng dẫn của bộ tài chính xem

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Xem chi tiết nội dung tại đây

báo cáo tình hình thực hiện ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạ...
báo cáo tình hình thực hiện ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

báo cáo tình hình thực hiện ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai