Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

Từ ngày 4/5-8/5/2020
Untitled.png
 

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban

Từ ngày 13/4-17/4/2020
Untitled.png

Default news teaser image
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật cho đồng dân tộc thiểu số.

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng chung sống hòa thuận, trong đó dân tộc Kinh chiếm 86% dân số; 53 dân tộc còn lại có số lượng dao động trên dưới một triệu người như Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơ Me...

Default news teaser image
Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc

Vùng Dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, là địa bàn còn nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng thấp kém đặc biệt là địa hình hiểm...

Default news teaser image
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Xem chi tiết nội dung tại đây

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 23-27/12/2019
Untitled.png

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

từ ngày 16-21/12/2019
Untitled.png

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 9-13/12/2019
Untitled.png

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III: Đoàn k...
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III: Đoàn kết, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng

GLO)- Sáng 25-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn tỉnh lần thứ III-2019. Đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường...

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 25/11-29/11/2019
Untitled.png

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 28/10-01/11/2019
Untitled.png

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 21-25/10/2019
Untitled.png

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 14/10-18/10
Untitled.png

báo cáo tình hình thực hiện ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạ...
báo cáo tình hình thực hiện ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

báo cáo tình hình thực hiện ké hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Default news teaser image
Quyết định phân công cán bộ phụ trách phòng chính sách - kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh

Quyết định phân công cán bộ phụ trách phòng chính sách - kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh
Xem chi tiết tại đây

Default news teaser image
quyết định về việc phân công cán bộ phụ trách văn phòng Ban Dân tộc tỉnh gia lai

quyết định về việc phân công cán bộ phụ trách văn phòng Ban Dân tộc tỉnh gia lai
Xem chi tiết tại đây

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 7/1-11/1/2019
Untitled.png

Default news teaser image
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tuyên truyền - Địa bàn

         A. Chức năng
          Chức năng của Phòng Tuyên tuyền – Địa bàn phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ...

Default news teaser image
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính sách - Kế hoạch

A. Chức năng
Chức năng của Phòng Chính sách - Kế hoạch phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban giúp Lãnh đạo Ban tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên...

Default news teaser image
Lịch làm việc của Lãnh đạo

Từ ngày 31/12/2018-4/01/2019
Untitled.png

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 17/12 đến ngày 23/12


Untitled.png


Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12

Untitled.png


Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

Untitled.png
Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Untitled.png
Khai giảng lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho  cộng đồng và cán bộ ...
Khai giảng lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2260 /KH - UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Gia Lai, về việc Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, thôn, làng...

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Untitled.png
Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018
 

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018


Untitled.png
Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018


Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018


Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018

Untitled.png


Default news teaser image
Chủ tịch Hồ Chí Minh Một tấm gương đạo đức sáng ngời

Nói đến đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết là nói đến tấm gương trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp...

Huyện Kbang: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng thuộc ...
Huyện Kbang: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng thuộc Chương trình 135

      Sáng 22/8, Phòng Dân tộc huyện Kbang phối hợp với UBND xã Nghĩa An tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018 cho hơn 50 học viên...

Kết quả thực hiện Chương trình 135 đến giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 ...
Kết quả thực hiện Chương trình 135 đến giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai có 297 thôn (làng) ĐBKK khu vực II và 65 xã thụ hưởng Chương trình 135 gồm 61 xã ĐBKK và 4 xã biên giới. Toàn tỉnh có 45.340 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,34% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh...

NHỮNG BÀI HỌC CẢM ĐỘNG VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC HỒ TRONG THỰC H...
NHỮNG BÀI HỌC CẢM ĐỘNG VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC HỒ TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô...

Phong cách Bác Hồ, phong cách nêu gương
Phong cách Bác Hồ, phong cách nêu gương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hết sức quan tâm coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương...

Sưu tầm những câu chuyện ngắn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ
Sưu tầm những câu chuyện ngắn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ

Câu chuyện Bác bỏ thuốc lá
Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Chủ tịch Hồ...

Top 15 câu chuyện về bác Hồ và bài học kinh nghiệm ý nghĩa nhất
Top 15 câu chuyện về bác Hồ và bài học kinh nghiệm ý nghĩa nhất

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người sinh ra từ chân lí - người Việt Nam đẹp nhất. Người đã đi xa “Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn” nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Người...

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

Từ ngày 13/8 - 19/8/2018
Untitled-(1).png
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu...
Xây dựng Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Ngày 05/7, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng điều phối Chương trình 135 (VP135) tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện dự thảo nội dung Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác...

 Hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện Ch...
Default news teaser image
Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam tải tại đây

Default news teaser image
Bài giảng về Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Bài giảng về Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tải

Default news teaser image
Danh mục Dân tộc Việt Nam

Danh mục dân tộc Việt Nam tải tại đây

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 8/8 - 12/8/2016
Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

Default news teaser image
VĂN BẢN TỔ CHỨC

1. Quyết định 145/2004/QĐ-UB, ngày 21/12/2004 của Ủy ban nhân tỉnh Gia lai về thành lập Ban Dân tộc (tải tại đây

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 11/7 - 15/7/2016


Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ II thành cô...
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ II thành công tốt đẹp

Ngày 30-10-2014, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn tỉnh lần thứ II. Về dự đại hội về phía Trung ương có các...

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 04/7 - 08/7/2016


Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ nhất
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

Dự đại hội về phía Trung ương có các ông: Ksor Phước- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Sơn Phước Hoan- Thứ trưởng, Phó Chủ...

NGƯỜI CO
NGƯỜI CO

Tên tự gọi: Cor, Col.
Tên gọi khác: Cua, Trầu.
Dân số: 33.817 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).


NGƯỜI CƠ HO
NGƯỜI CƠ HO

Tên tự gọi: Cơ Ho.
Nhóm địa phương: Xrê, Nộp (Tu nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách), Tơ Ring (Tring).
Dân số: 166.112 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số...

NGƯỜI KHƠ MÚ
NGƯỜI KHƠ MÚ

Tên tự gọi: Kmụ, Kưm Mụ.
Tên gọi khác: Xá Cẩu, Khạ Klẩu, Mãng Cẩu, Tày Hạy, Mứn Xen, Pu Thềnh, Tềnh.
Dân số: 72.929 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà...

NGƯỜI VIỆT
NGƯỜI VIỆT

Tên gọi khác: Kinh
Dân số: 73.594.341 người, chiếm 86,83% dân số toàn quốc (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).Người JRAI
Người JRAI

Tên tự gọi: Gia Rai.
Tên gọi khác: Giơ Ray, Chơ Ray.
Nhóm địa phương: Chor, Hđrung (gồm cả Hbau, Chor), Aráp, Mthur, Tơbuân.
Dân số: 122.245 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và...

NGƯỜI BAHNAR
NGƯỜI BAHNAR

Tên tự gọi: Ba Na.
Tên gọi khác: Bơ Nâm, Roh, Kon Kđe, Ala Kông, Kpang Kông...
Nhóm địa phương: Rơ Ngao, Rơ Lơng (hay Y Lăng), Tơ Lô, Gơ Lar Krem.
Dân số: 227.716 người (Theo số liệu Tổng điều tra...

NGƯỜI TÀY
NGƯỜI TÀY

Tên gọi khác: Thổ.
Dân số: 1.626.392 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).
Nhóm địa phương: Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao và Pa Dí.

NGƯỜI THÁI
NGƯỜI THÁI

Tên tự gọi: Tay hoặc Thay
Tên gọi khác: Tay Thanh, Man Thanh, Tay Mười, Tày Mường, Hàng Tổng, Tay Dọ, Thổ.
Nhóm địa phương: Ngành Ðen (Tay Ðăm), Ngành trắng (Tay Ðón hoặc Khao).

NGƯỜI NÙNG
NGƯỜI NÙNG

Tên tự gọi: Nồng.
Nhóm địa phương: Nùng Giang, Nùng Xuồng, Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Cháo, Nùng Phàn Slình, Nùng Quy Rịn, Nùng Dín...

NGƯỜI MƯỜNG
NGƯỜI MƯỜNG

Tên tự gọi: Mol (hoặc Mon, Moan, Mual).
Nhóm địa phương: Ao Tá (Âu Tá), Mọi Bi.
Dân số: 1.268.963 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).

NGƯỜI XƠ ĐĂNG
NGƯỜI XƠ ĐĂNG

Tên tự gọi: Xơ Teng (Hđang, Xđang, Xđeng), Tơ Ðrá (Xđrá, Hđrá), Mnâm, Ca Dong, Ha Lăng (Xlang), Tà Trĩ (Tà Trê), Châu.
Tên gọi khác: Hđang, Kmrâng, Con lan, Brila.
Nhóm địa phương: Xơ...

NGƯỜI SÁN CHAY
NGƯỜI SÁN CHAY


Tên tự gọi: Sán Chay
Tên gọi khác: Hờn Bán, Chùng, Trại...
Nhóm địa phương: Cao Lan và Sán Chỉ.


NGƯỜI KHMER
NGƯỜI KHMER

Tên tự gọi: Người Khmer.
Tên gọi khác: Cur, Cul, Cu Thổ, Việt gốc Miên, Khơ Me K’rôm.
Dân số: 1.260.640 người, (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).


NGƯỜI Ê-ĐÊ
NGƯỜI Ê-ĐÊ

Tên tự gọi: Anăk Ea Ðê, Ra Ðê (hay Rhađê), ê Ðê, êgar, Ðê.
Nhóm địa phương: Kpă, Adham, Krung, Mđhur, Ktul, Dliê, Hruê, Bih, Blô, Kah, Kdrao, Dong Kay, Dong Mak, Ening, Arul, Hwing, Ktlê...

NGƯỜI HRÊ
NGƯỜI HRÊ

Tên tự gọi: Hrê, trước kia thường gắn với tên sông sở tại như: "người Krê" - sông Krế ở Sơn Hà; "người Hrê" - sông Hrê ở Ba Tơ; "người nước Ðinh" - sông Ðinh ở An Lão...

NGƯỜI CHĂM
NGƯỜI CHĂM

Tên gọi khác: Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm Pa, Hời...
Nhóm địa phương: Chăm Hroi, Chăm Poổng, Chà Và Ku, Chăm Châu Ðốc.NGƯỜI SÁN DÌU
NGƯỜI SÁN DÌU

Tên tự gọi: San Déo Nhín (Sơn Dao Nhân).
Tên gọi khác: Trại, Trại Ðất, Mán Quần cộc, Mán Váy xẻ...
Ngôn ngữ: Người Sán Dìu nói thổ ngữ Hán Quảng Ðông (ngữ hệ Hán - Tạng).


NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG
NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG

Tên tự gọi: Mỗi nhóm có tên tự gọi riêng như: Gié, Triêng, Ve, Bnoong.
Tên gọi khác: Cà Tang, Giang Rẫy.
Nhóm địa phương: Gié (Giẻ), Triêng (T’riêng), Ve, Bnoong (Mnoong). Nhóm Gié...

NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU
NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU

Tên tự gọi: Có người cho Bru là tên tự gọi.
Tên gọi khác: Bru, Vân Kiều.
Nhóm địa phương: Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong.


NGƯỜI MÔNG
NGƯỜI MÔNG

Tên tự gọi: Mông, Na Miẻo.
Tên gọi khác: Mẹo, Mèo, Miếu Hạ, Mán Trắng.
Nhóm địa phương: Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Ðỏ, Mông Ðen, Mông Xanh, Na Miẻo.NGƯỜI DAO
NGƯỜI DAO

Tên tự gọi: Kìm Miền, Kìm Mùn (người rừng).
Tên gọi khác: Mán.
Nhóm địa phương: Dao Ðỏ (Dao Cóc Ngáng, Dao sừng, Dao Dụ lạy, Dao Ðại bản), Dao Quần chẹt (Dao Sơn đầu, Dao Tam đảo...

NGƯỜI HOA
NGƯỜI HOA

Tên gọi khác: Khách, Hán, Tàu.
Nhóm địa phương: Quảng Ðông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Sang Phang, Xìa Phống, Thoòng Nhằn, Minh Hương, Hẹ...NGƯỜI NGÁI
NGƯỜI NGÁI

Tên tự gọi: Sán Ngải.
Tên gọi khác: Ngái Hắc Cá, Ngái Lầu Mần, Hẹ, Sín, Ðản, Lê, Xuyến.
Dân số: 1.035 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).


NGƯỜI TÀ ÔI
NGƯỜI TÀ ÔI

 

Tên gọi khác: Tà Ôi, Pa Cô, Tà Uốt, KanTua, Pa Hy...
Nhóm địa phương: Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hy.
Dân số: 43.886 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm...

NGƯỜI CƠ TU
NGƯỜI CƠ TU

Tên tự gọi: Cơ Tu.
Tên gọi khác: Ca Tu, Ka Tu.
Dân số: 61.588 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).NGƯỜI CHƠ RO
NGƯỜI CHƠ RO

Tên gọi khác: Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Thượng.
Dân số: 26.855 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).NGƯỜI GIÁY
NGƯỜI GIÁY

Tên tự gọi: Giáy
Tên gọi khác: Nhắng, Giẳng
Dân số: 58.617 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).NGƯỜI XTIÊNG
NGƯỜI XTIÊNG

Tên gọi khác: Xa Ðiêng hay Xa Chiêng.
Nhóm địa phương: Bù Lơ, Bù Ðek (Bù Ðêh), Bù Biêk.
Dân số: 85.436 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).NGƯỜI RA GLAI
NGƯỜI RA GLAI

Nhóm địa phương: Rai (ở Hàm Tân - Bình Thuận), Hoang, La Oang (Ðức Trọng - Lâm Ðồng)...
Dân số: 122.245 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).


NGƯỜI M'NÔNG
NGƯỜI M'NÔNG

Tên tự gọi: Mnông.
Nhóm địa phương: Mnông Gar, Mnông Nông, Mnông Chil, Mnông Kuênh, Mnông Rlâm, Mnông Preh, Mnông Prâng, Mnông Ðíp, Mnông Bhiêt, Mnông Sitô, Mnông Bu Ðâng,...

NGƯỜI CHU-RU
NGƯỜI CHU-RU

Tên gọi khác: Chơ Ru, Kru, Thượng.
Dân số: 19.314 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).
Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ...

NGƯỜI THỔ
NGƯỜI THỔ

Tên tự gọi: Thổ.
Tên gọi khác: Người Nhà làng, Mường, Con Kha, Xá Lá Vàng.
Nhóm địa phương: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Ðan Lai, Ly Hà, Tày Poọng.
Dân...

NGƯỜI PÀ THẺN
NGƯỜI PÀ THẺN

Tên tự gọi: Pà Hưng.
Tên gọi khác: Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Ðỏ, Bát tiên tộc...
Dân số: 6.811 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).NGƯỜI RƠ MĂM
NGƯỜI RƠ MĂM

Dân số: 436 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).
Ngôn ngữ: tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me...

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 27/6 - 01/7/2016
 


Default news teaser image
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

I. CÔNG TÁC THANH TRA:

1. Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật Thanh tra (tải

Default news teaser image
Lịch công tác của Ban dân tộc tỉnh từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
từ ngày 20/6 - 24/6/2016


Default news teaser image
Thoát nghèo bền vững từ hỗ trợ tam nông

Tỉnh Gia Lai có 26 xã thuộc 5 huyện vùng khó được hưởng lợi từ Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn là K'Bang, Konchoro, Krôngpa, Ia Pa và Đăk...

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
từ ngày 13/6 - 17/6/2016


Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

từ ngày 6/6 - 10/6/2016
 

Cấp hỗ trợ giống, phân bón cho 1.262 hộ dân tại xã Ayun
Cấp hỗ trợ giống, phân bón cho 1.262 hộ dân tại xã Ayun

(GLO)- Thực hiện Chương trình 135, 168 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn, vừa qua, huyện Mang Yang đã tiến hành cấp giống, phân bón cho các hộ khó khăn trên địa bàn...

Default news teaser image
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

Lịch làm việc sẽ được cập nhật liên tục

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Chương trình 135

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
 

Default news teaser image
Lịch công tác của lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/9/2016

Lịch công tác của lãnh đạo Ban dân tộc sẽ được cập nhật thường xuyên

Default news teaser image
Ủy ban Dân tộc làm việc với Ngân hàng Thế giới

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi làm việc với Đoàn xác định nhiệm vụ của Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng dự án của WB hỗ trợ các...

Default news teaser image
Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Ban Dân tộc

Default news teaser image
Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Ban Dân tộcDefault news teaser image
Kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 03/2015/TT-UBDT của ủy ban dân tộc trên địa bàn tỉnh gia lai

Kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 03/2015/TT-UBDT của ủy ban dân tộc trên địa bàn tỉnh gia lai tải tại đây

Gia Lai có 3 xã và 14 thôn làng hoàn thành đầu tư theo Chương trình...
Gia Lai có 3 xã và 14 thôn làng hoàn thành đầu tư theo Chương trình 135

(GLO)- Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 18-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có 77 xã và 247 làng đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135 năm 2014-2015.  

Default news teaser image
Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 năm 2016

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ , Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh, Công văn số 608/UBDT-KHTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn xây dựng...

Người phụ nữ hết lòng vì công tác Hội
Người phụ nữ hết lòng vì công tác Hội

(GLO)- Nhắc đến chị Rơ Châm Hoa-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Jăng Blo (xã Ia Khai, huyện Ia Grai), mọi người đều thán phục, tin tưởng bởi chị luôn là tấm gương “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Với 5 ha đất bố mẹ cho khi...

Bia đá khắc ghi lời Bác dạy
Bia đá khắc ghi lời Bác dạy

(GLO)- Trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) có một bia đá tạc toàn văn bức thư Bác Hồ gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam vào ngày 19-4-1946.

Bằng những việc làm thiết thực
Bằng những việc làm thiết thực

Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các di sản này được quan tâm bảo tồn thông qua nhiều hoạt động như: tuyên truyền, bảo vệ, trùng tu...

Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số
Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số

(GLO)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đại đoàn kết là một tư tưởng lớn xuyên suốt trong hệ tư tưởng cũng như hoạt động thực...

Người thay đổi diện mạo làng Ma Rơn 2
Người thay đổi diện mạo làng Ma Rơn 2

(GLO)- Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Ia Pa không ngừng phát triển. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đặc biệt...

Gia Lai triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo
Gia Lai triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo

(GLO)- Sáng 12-8, Bảo tàng Hồ Chi Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo”. Triển lãm lần này trưng bày hơn 130 bức ảnh, tài liệu...

Gia Lai triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo
Gia Lai triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo

(GLO)- Sáng 12-8, Bảo tàng Hồ Chi Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển, đảo”. Triển lãm lần này trưng bày hơn 130 bức ảnh, tài liệu...

Tỷ phú ở Ia Chía
Tỷ phú ở Ia Chía

(GLO)- Vượt qua trở ngại về tuổi tác, điều kiện sức khỏe, ông Ksor Jú (làng Kom Yố, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) luôn nêu gương sáng trong lao động sản xuất, trở thành trụ cột về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình và giúp đỡ những người...

Gia Lai: Chú trọng thực hiện Chương trình 135 tại xã Ia Drăng
Gia Lai: Chú trọng thực hiện Chương trình 135 tại xã Ia Drăng

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) luôn triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đúng đối tượng các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó có Chương trình 135 của Chính phủ.

Nhiều đề tài khoa học đưa vào ứng dụng sản xuất
Nhiều đề tài khoa học đưa vào ứng dụng sản xuất

(GLO)- Ngày 29-8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức chuyển giao các sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học cho các sở, ngành và địa phương đưa vào ứng dụng thực tế sản xuất. Các đề tài được chuyển giao trong đợt này gồm: Nghiên...

Điểm sáng nông thôn mới
Điểm sáng nông thôn mới

 Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về...

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Phát động phong trào chun...
Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Sáng 20-1, đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức cơ) đã tổ...

Phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong...

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm
Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm

Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.

Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét...
Tìm hiểu một số nội dung tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng...

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
            


OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai