CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin hoạt động Ban Dân tộc > Tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/12/2014

(GLO)- Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp về công tác dân tộc. Hội nghị đã đánh giá, qua một năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 45/CTrPH/BDT-BDVT về công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh, hai cơ quan đã có sự quan tâm phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu là thường xuyên trao đổi, phối hợp trong công tác nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực liên quan trong công tác dân tộc, kiểm tra và nắm tình hình công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số (DTTS), triển khai công tác dân tộc theo Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa IX), tuyên truyền hiệu quả các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào DTTS ở các địa phương trong tỉnh, tuyên truyền vận động đồng bào DTTS tích cực lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Đồng thời, tăng cường vận động người có uy tín trong đồng bào DTTS tích cực góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác phòng-chống âm mưu phá hoại của địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh…

Ngoài ra trong năm 2014, hai cơ quan cũng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện và tỉnh lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn tiêu biểu và người uy tín của tỉnh năm 2014, cùng các  nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc.

Trên cơ sở các nội dung phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh trao đổi, thống nhất việc nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp thời gian tới.
Thanh Nhật

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai