Tin tức > Tin hoạt động Ban Dân tộc > Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

23/01/2017

Ngày 20/01/2017, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong cơ quan.
Tại buổi học tập đồng chí Kpă Đô Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã truyền đạt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong cơ quan lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Đi sâu phân tích, đồng chí Kpă Đô đã truyền đạt để các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong cơ quan nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".
 

Tại buổi học tập đồng chí Kpă Đô Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã truyền đạt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong cơ quan lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Đi sâu phân tích, đồng chí Kpă Đô đã truyền đạt để các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong cơ quan nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".
 
nq.jpg

Cũng tại buổi học tập toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan đã nghe đồng chí Trần Thị Lý Phó Trưởng Ban phổ biến và hướng dẫn về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Và đồng chí Lương Văn Quy Chủ tịch Công đoàn đã hướng dẫn thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

nq2.jpg
 
Phát biểu kết thúc đồng chí Kpă Đô Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong cơ quan tiếp tục nghiên cứu, học tập nội dung các Nghị quyết cũng như có các hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.
 

OtherCopyright © 2016 Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269)3716829 - Fax: (0269)3716829 - Email: bdt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai